VOER HIER UW SLOGAN IN

Dankzij de Rabobank een goed begin van 2018

 

PC fast

Tijdens de Meet & Match, georganiseerd door de LEV groep is het contact gelegd tussen de Rabobank en Stichting De Noodkreet. Daaruit is een financiële donatie voortgevloeid waarmee wij een nieuwe printer hebben kunnen aanschaffen.

We zijn de Rabobank zeer erkentelijk voor deze donatie maar ook voor het vertrouwen dat ze in onze stichting stellen.

Wij danken ook Peter Zijdenbos van PC Fast.nl voor een deskundig advies.

Kom jij ons helpen?

 

people 2591673 640

Wil jij een verschil maken in het leven van kinderen en ouders die vastgelopen zijn in de jeugdhulpverlening? Dan zijn wij op zoek naar jou.
Stichting De Noodkreet is een onafhankelijke stichting die adviseert, bemiddelt en begeleiding biedt aan ouders en kinderen die het niet eens zijn met de visie van de hulpverlener of de aanpak van hun hulpvraag.
Wij zijn op zoek naar begeleiders die deze gezinnen begeleiden in het traject met diverse instanties. Je bent voor ouders en hun kinderen een steun in de rug, een klankbord en adviseur.
Je bereidt gesprekken tussen ouders en hulpverlening voor, je bent hierbij aanwezig en bespreekt deze met ouders na. Als begeleider ga je 1 of 2 gezinnen ondersteunen. Dit zal 5 tot 10 uur per week van je tijd vragen. Onze beroepskrachten en een team van collega cliëntbegeleiders  helpen je hier natuurlijk bij.
Ben je nieuwsgierig geworden naar het werken bij Stichting De Noodkreet? Raadpleeg dan hier de volledige vacature.

 

Vanuit beide kampen hoor ik regelmatig vurige betogen. Het recht om je eigen traject te mogen bepalen is iets wat je iedereen gunt. De machtsbalans tussen hulpvrager en hulpverlener was, gezien vanuit cliëntperspectief, vóór de transitie behoorlijk doorgeslagen. Het is een positieve ontwikkeling dat de cliënt zijn positie opnieuw kan opeisen. Deze verandering betekent ook dat de verantwoordelijkheid weer terug bij de cliënt komt te liggen. Volgens de Wmo is het is niet meer geaccepteerd om problemen uit te besteden zonder zelf hierin een aandeel te hebben.

De vraag of het een recht of een bezuinigingsmaatregel is, is vanuit cliëntperspectief eigenlijk niet passend. Zelfregie kan ook een besparing opleveren. Hoewel dit nooit een doel op zich mag zijn, maar hooguit een positief neveneffect, kan dit resultaat alleen maar worden behaald als de cliënt zelf ook daadwerkelijk in staat is om de regie uit te voeren. Dit is niet altijd het geval. Zeker binnen het gedwongen kader is vaak sprake van zeer uitgebreide problematiek. Vaak ontbreekt het deze cliënten volledig aan overzicht. Als er sprake is van ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing, is de regie al overgenomen.

Idealen als 'burgerkracht', 'zelfregie' en 'samen redzaamheid' zijn geweldig, maar niet voor iedereen haalbaar. Het zijn juist de meest kwetsbare mensen die door deze discussie tussen wal en schip vallen.

De Noodkreet ontleent haar bestaansrecht aan het helpen van cliënten, die in de jeugdhulpverlening tussen wal en schip vallen. Dit bestaansrecht staat ter discussie door de ‘magie’ van zelfregie. Hoewel het duidelijk is dat de kosten van het niet ondersteunen van deze cliënten uiteindelijk vele malen hoger zijn ten opzichte van het wél helpen, is er nog de politieke moed nodig om te erkennen dat containerbegrippen zoals zelfregie, burgerparticipatie, co-creatie etc. slechts dure woorden zijn voor diegenen die wachten op hulp.