VOER HIER UW SLOGAN IN

In vogelvlucht door 2017 met Stichting De Noodkreet

 

ScreenshotJaarlijks ziet Stichting De Noodkreet zo'n 200 tot 250 gezinnen die problemen hebben met de jeugd- of pleegzorg. Ook in 2017 heeft Stichting De Noodkreet weer veel ouders bijgestaan tijdens hun traject met hulpverlening. Als organisatie hebben we ook niet stilgestaan: De Noodkreet heeft de afgelopen 20 jaar veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van de ondersteuning en de samenwerking met alle partijen.

 

 

 

Hierdoor worden we gezien als constructieve gesprekspartner van jeugdzorgwerkers, de wijkteams en de aanbieder van o.a. jeugdzorg en pleegzorg. Hieronder een beknopt overzicht van de ontwikkeling in het afgelopen jaar.

 

In maart 2017 is het project ´Houvast´ in samenwerking met Tilburg University afgesloten. Houvast is een methodiek waarbij bejegening van ouders door de hulpverlening centraal staat. Het project heeft een duidelijke insteek: een cliënt met een duidelijk overzicht van zijn situatie, de context en zijn hulpvraag, zal een betere communicatie en relatie met de hulpverlening hebben.

 

Het onderzoek voor project ‘Houvast’ heeft geleid tot een andere positie van De Noodkreet binnen het gedwongen kader jeugdzorg. De rol van De Noodkreet is verschoven van een ombudsfunctie naar meer empowerment en coaching van ouders.

 

In juni 2017 heeft de boekpresentatie van ‘Ouderschap zonder opvoederschap’, geschreven door Gé Haans, plaatsgevonden. Het boek geeft een stem aan een verwaarloosde groep binnen de jeugd- en pleegzorg: de ouders van het perspectief biedend geplaatste pleegkind.

 

Onze Jeugdzorg Wiki is uitgebreid met artikelen waarin moeilijke juridische procedures in makkelijk taalgebruik worden uitgelegd. Ook de online beveiliging in kader van de nieuwe wet GDPR (AVG) is afgerond.

 

In 2017 signaleren we veel verloop en wisselingen onder jeugdzorgwerkers, ouders zien vaak verschillende jeugdzorgwerkers. Stichting De Noodkreet pleit voor een volledig beeld van het gezin.

 

Per 1 augustus 2018 heeft De Noodkreet een nieuw onderkomen gevonden in het Con Brio gebouw. Dit is tot stand gekomen met hulp van de gemeente Helmond en Stichting Gehandicapten Overleg Helmond.

 

Op verzoek van Veilig Thuis is samen met Zorgbelang een presentatie gegeven aan de medewerkers van Veilig Thuis. Dit in het kader van bekendheid van Stichting de Noodkreet. De managers en beleidsadviseurs van alle Veilig Thuis organisaties in Noord-Brabant waren hierbij aanwezig.

 

Voor het inzien van het gehele jaar journaal van 2017, klik hier.

Dankzij de Rabobank een goed begin van 2018

 

PC fast

Tijdens de Meet & Match, georganiseerd door de LEV groep is het contact gelegd tussen de Rabobank en Stichting De Noodkreet. Daaruit is een financiële donatie voortgevloeid waarmee wij een nieuwe printer hebben kunnen aanschaffen.

 

 

We zijn de Rabobank zeer erkentelijk voor deze donatie maar ook voor het vertrouwen dat ze in onze stichting stellen.

Wij danken ook Peter Zijdenbos van PC Fast.nl voor een deskundig advies.

 

 

Kom jij ons helpen?

 

people 2591673 640

Wil jij een verschil maken in het leven van kinderen en ouders die vastgelopen zijn in de jeugdhulpverlening? Dan zijn wij op zoek naar jou.
Stichting De Noodkreet is een onafhankelijke stichting die adviseert, bemiddelt en begeleiding biedt aan ouders en kinderen die het niet eens zijn met de visie van de hulpverlener of de aanpak van hun hulpvraag.
Wij zijn op zoek naar begeleiders die deze gezinnen begeleiden in het traject met diverse instanties. Je bent voor ouders en hun kinderen een steun in de rug, een klankbord en adviseur.
Je bereidt gesprekken tussen ouders en hulpverlening voor, je bent hierbij aanwezig en bespreekt deze met ouders na. Als begeleider ga je 1 of 2 gezinnen ondersteunen. Dit zal 5 tot 10 uur per week van je tijd vragen. Onze beroepskrachten en een team van collega cliëntbegeleiders  helpen je hier natuurlijk bij.
Ben je nieuwsgierig geworden naar het werken bij Stichting De Noodkreet? Raadpleeg dan hier de volledige vacature.

 

PGB Loverboys

 

vaccinatie tegen hebzucht

De marktwerking in de zorg creëert een realiteit waarin geld belangrijker is dan mensen. Het trekt ondernemers aan die enkel met een financiële insteek “de markt” (lees de cliënt) benaderen. Veel hulpbehoevende cliënten hebben dit niet door en kiezen voor de beloofde gouden bergen van deze “PGB Loverboys”.  Daarvoor laten ze zelfs de hulp die ze hard nodig hebben voorbijgaan, soms met verstrekkende gevolgen.

Voor degene die niet in de zorg zitten zal ik het verdienmodel kort schetsen:

  • overdrijf de problematiek bij de gemeente om een zo hoog mogelijk aantal uur tegen een zo hoog mogelijke vergoeding te ontvangen
  • lever zo weinig mogelijk zorg om de kosten te beperken en de cliënt zo afhankelijk mogelijk te houden. Een cliënt die je helpt kan namelijk zonder je en dat is slecht voor de omzet.
  • Teken een koppelbeding tussen wonen en zorg zodat de cliënt op straat staat als ze bij jou weg willen. Dat is een goede stok achter de deur om de cliënt te behouden.
  • zorg dat de financiën geregeld worden door een bewindvoerder waarmee je “een goede relatie hebt”. Zo beperkt je de vrijheid en de administratieve handelingen waardoor je minder kosten maakt

Aan al slechts één cliënt kun je een gemiddeld jaarsalaris verdienen.

Opvallend is de concurrentiestrijd tussen dit soort PGB Loverboys en oprechte hulpverleners. Een oprechte hulpverlener praat niet mee met een cliënt, maar luistert en probeert samen met de cliënt een doel te bereiken. Dit vereist soms dat je eerlijk en streng bent. Iemand die vanuit een financieel standpunt hulp aanbiedt is daar niet mee bezig, dat is alleen maar extra werk. De gemakkelijkste weg is meepraten en het beloven van de gouden bergen. De cliënten die zich een dergelijke situatie begeven zijn niet weerbaar en hebben veelal diverse diagnoses die hun handelen in de weg staan. Maar ze mogen zelf kiezen, wil jij met vallen en opstaan op lange termijn je situatie verbeteren of wil je nu zonder moeite dit glimmende cadeautje?

Deze aanpak zien wij steeds meer, met overbodige uithuisplaatsingen tot gevolg. En zodra de ellende te groot wordt is de hulpverlener als sneeuw voor de zon verdwenen. Op naar zijn volgende nieuwe cliënt. Sinds de marktwerking is het enige wat hierin veranderd is dat, zoals de valse kop van dit artikel doet vermoeden, dit niet alleen de alleen de persoonsgebonden budgetten (PGB) betreft maar dat er  ook aanbieders van zorg in natura beslissingen nemen op basis van financiën in plaats van het welzijn van de cliënt.

De rekening gaat uiteindelijk naar de kinderen, maar dat is ook geen nieuws meer.