VOER HIER UW SLOGAN IN

Veel gemeenten, weinig smaken

 

'Kwaliteit jeugdzorg in gevaar door financiële problemen' kopt het NOS vandaag. Uit een rapport van het TAJ (transitie autoriteit jeugdzorg) blijkt dat de decentralisatie van de jeugdzorg zoveel administratieve rompslomp met zich meebrengt dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de jeugdzorg.
road sign 663360 640

Voor De Noodkreet is de situatie nu dat elke gemeente een eigen idee heeft over hoe de jeugdzorg voor hun gemeente het best kan worden ingevuld. Dit zien we terug in de inkoop van de zorg.

Er in zijn meer dan 60 gemeenten in Noord Brabant. Deze gemeenten zijn inmiddels opgedeeld in 5 regio’s. Sommige van deze gemeenten fungeren als centrumgemeente voor kleinere omliggende gemeente, sommige gemeenten hebben als subregio een samenwerkingsverband gesloten. Er zijn ook subregio’s die verdeeld zijn onder 2 regio’s en er zijn ook nog samenwerkingsverbanden tussen subregio’s.  

Voor een organisatie als De Noodkreet, welke uitgaat van de hulpvraag van de burger in plaats van de woonplaats,  betekent dit; verschillen in rapportage, aanvragen van subsidie, verantwoorden van de financiering, en veel gesprekken op locatie om uit te leggen wat de meerwaarde en het bestaansrecht zijn van De Noodkreet.

Dit gaat zoals de TAJ aangeeft  ten koste van de vernieuwing van de jeugdzorg. Maar er is ook een positieve kant. Gemeente worstelen nog steeds met de invulling en sommige gemeenten zijn oprecht op zoek naar verbetering.

Er zijn in al die verschillende gemeenten op gebied van  jeugdzorg toch maar 2 smaken in Nederland.  Aan de ene kant heb je de gemeenten die zich realiseren dat jeugdzorg maatwerk is, dat er in jeugdzorg fouten gemaakt worden en dat je door vallen en opstaan die fouten kunt verbeteren. De andere smaak gemeente gaat er van uit dat ze alles onder controle hebben, er geen fouten gemaakt worden en er geen verandering nodig is. Deze laatste gemeenten baseren zich op een papieren werkelijkheid. Alles klopt (of wordt kloppend gemaakt) waardoor de jeugdzorg zo succesvol is dat in hun gemeente er niets hoeft worden aangepakt. Gelukkig is de opkomst van de eerste groep gemeenten de meerderheid en verliest de papieren werkelijkheid steeds meer terrein.

Ben ik blij met de administratie druk? Nee, daar waar administratie dient als bureaucratisch offensief om de papieren werkelijkheid in stand te houden zie ik het als weggegooid geld en verloren energie.

Daar waar de administratieve druk uiteindelijk ter verbetering van het systeem wordt ingezet heb ik daar vrede mee en zie ik het een investering.