VOER HIER UW SLOGAN IN

WELKOM

 

Stichting Ouders en Jeugdzorg is een organisatie waar ervaringsdeskundige vrijwilligers onder begeleiding van beroepskrachten ouders ondersteunen in hun jeugdzorgtraject. Sinds 1998 hebben wij ervaring met jeugdzorgdossiers en in die jaren ook diverse veranderingen ondergaan in onze aanpak. Ouders en Jeugdzorg is ooit gestart als activistische partij die zich richtte op de machtsongelijkheid tussen ouder en hulpverlener, maar heeft zich inmiddels ontwikkeld tot constructieve partner.

 

De vrijwilligers van Ouders en Jeugdzorg zijn onafhankelijk en strijden niet mee met een cliënt, maar begeleiden de cliënt door het hulpverleningsproces. Dit doen we altijd op basis van gelijkwaardigheid zonder te (ver)oordelen.

 

Ouders en Jeugdzorg biedt trajectondersteuning voor ouders die niet op één lijn zitten met de jeugdhulpverlening. De doelgroep kenmerkt zich altijd door conflicten met hulpverlening en/of het ontbreken van een goede samenwerking. Wij geloven dat het conflictueuze gedrag ontstaat uit onmacht, wantrouwen of beperking maar nooit uit onwil.

 

Het doel van onze ondersteuning is om ouders weer op een lijn te krijgen met met de hulpverlening. Bij 4 op de 5  trajecten lukt het om de samenwerking weer op orde te krijgen waardoor kinderen thuis kunnen (blijven/gaan) wonen of er berusting komt in de maatregel waarbij de samenwerking met hulpverlening en pleegouders of voorziening aanzienlijk verbeterd.

 

Gelijk

 

Wat doen we doorverwijzers

 

Als beroepskracht binnen de jeugdhulpverlening loop je af en toe tegen de grenzen aan van je rol, wat je kunt of wat je mag doen om een cliënt te helpen. Dit kan ongewild leiden tot een conflict met het gezin wat je probeert te helpen. Conflicten uiten zich vaak in moeizame gesprekken op die niet zelden eindigen in emoties, schreeuwen of erger.

 

De meeste beroepskrachten hebben met enige regelmaat een ‘stroeve’ samenwerking. Hier kan de trajectbegeleiding Ouders en Jeugdzorg een belangrijke rol spelen in het oplossen van zo’n ‘stroeve’ samenwerking. De vrijwilligers van Ouders en Jeugdzorg zijn onafhankelijk en strijden niet mee met een cliënt, maar begeleiden de cliënt door het hulpverleningsproces. Dit doen we altijd op basis van gelijkwaardigheid zonder te (ver)oordelen.

 

Kenmerken van Trajectbegeleiding zijn:
de inzet van een ervaringsdeskundige vrijwilliger als klankbord voor houdingsaspecten.
ruim de tijd voor gesprekken, voorbereidingen, reacties samen maken, overleggen, alles waar behoefte aan is of vragen over zijn
Houvast, een werkboek waarin het stellen van de juiste hulpvraag centraal staat.

 

Ouders en Jeugdzorg handelt vanuit de presentietheorie. Op basis van een gelijkwaardige relatie sluiten vrijwilligers aan bij de leefwereld van de cliënt. Een conflict is geen constructieve manier om tot een oplossing te komen. Als er al sprake is van een conflict bemiddelen we volgens het harmoniemodel om weer tot samenwerking te komen.

 

Dat alles leidt tot: 80% tevredenheid. In die 80% onderscheiden we ouders die zonder maatregel weer zelfstandig de opvoeding verzorgen en de ouders die komen tot berusting in de maatregel (niet per se het er mee eens zijn) maar met een goede samenwerking.

 

Voor wie?

 

Onder onze doelgroep vallen alle ouders (en jongeren) die vragen hebben over de jeugdhulpverlening maar in het bijzonder de ouders die niet een goede samenwerking weten te komen:

 

 • Ouders die niet tot samenwerking komen met de jeugdhulpverlening gedwongen kader jeugdzorg (GI’s)
 • Ouders die niet tot samenwerking komen met voorliggend kader jeugdhulpverlening (Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming of generalisten/wijkteam)

 

Veel voorkomende hulpvragen waarin we onze cliënten bijstaan:

 

 • Geen vertrouwen in de hulpverlening
 • Geen (goede) samenwerking met de jeugdzorg(werker)
 • Geen (goede) samenwerking met het wijkteam/generalistenteam
 • Niet eens met uithuisplaatsing / omgangsregeling
 • Niet eens met ingezette hulpverlening (meningsverschil over hulp, niet over maatregel)
 • Te maken met een (te) lange wachtlijst
 • Geen overzicht meer op de situatie
 • Dossier berust niet op waarheid (zoals visies/meningen i.p.v. feiten, verkeerd
  overgenomen conclusies)
 • Ondersteuning gewenst bij gesprekken (ondersteuning vooraf, tijdens en na gesprekken met hulpverlening)
 • Ondersteuning bij herziening of aanpassing in het hulpverleningstraject