VOER HIER UW SLOGAN IN

In vogelvlucht door 2017 met Stichting De Noodkreet

 

ScreenshotJaarlijks ziet Stichting De Noodkreet zo'n 200 tot 250 gezinnen die problemen hebben met de jeugd- of pleegzorg. Ook in 2017 heeft Stichting De Noodkreet weer veel ouders bijgestaan tijdens hun traject met hulpverlening. Als organisatie hebben we ook niet stilgestaan: De Noodkreet heeft de afgelopen 20 jaar veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van de ondersteuning en de samenwerking met alle partijen.

 

 

 

Hierdoor worden we gezien als constructieve gesprekspartner van jeugdzorgwerkers, de wijkteams en de aanbieder van o.a. jeugdzorg en pleegzorg. Hieronder een beknopt overzicht van de ontwikkeling in het afgelopen jaar.

 

In maart 2017 is het project ´Houvast´ in samenwerking met Tilburg University afgesloten. Houvast is een methodiek waarbij bejegening van ouders door de hulpverlening centraal staat. Het project heeft een duidelijke insteek: een cliënt met een duidelijk overzicht van zijn situatie, de context en zijn hulpvraag, zal een betere communicatie en relatie met de hulpverlening hebben.

 

Het onderzoek voor project ‘Houvast’ heeft geleid tot een andere positie van De Noodkreet binnen het gedwongen kader jeugdzorg. De rol van De Noodkreet is verschoven van een ombudsfunctie naar meer empowerment en coaching van ouders.

 

In juni 2017 heeft de boekpresentatie van ‘Ouderschap zonder opvoederschap’, geschreven door Gé Haans, plaatsgevonden. Het boek geeft een stem aan een verwaarloosde groep binnen de jeugd- en pleegzorg: de ouders van het perspectief biedend geplaatste pleegkind.

 

Onze Jeugdzorg Wiki is uitgebreid met artikelen waarin moeilijke juridische procedures in makkelijk taalgebruik worden uitgelegd. Ook de online beveiliging in kader van de nieuwe wet GDPR (AVG) is afgerond.

 

In 2017 signaleren we veel verloop en wisselingen onder jeugdzorgwerkers, ouders zien vaak verschillende jeugdzorgwerkers. Stichting De Noodkreet pleit voor een volledig beeld van het gezin.

 

Per 1 augustus 2018 heeft De Noodkreet een nieuw onderkomen gevonden in het Con Brio gebouw. Dit is tot stand gekomen met hulp van de gemeente Helmond en Stichting Gehandicapten Overleg Helmond.

 

Op verzoek van Veilig Thuis is samen met Zorgbelang een presentatie gegeven aan de medewerkers van Veilig Thuis. Dit in het kader van bekendheid van Stichting de Noodkreet. De managers en beleidsadviseurs van alle Veilig Thuis organisaties in Noord-Brabant waren hierbij aanwezig.

 

Voor het inzien van het gehele jaar journaal van 2017, klik hier.

Dankzij de Rabobank een goed begin van 2018

 

PC fast

Tijdens de Meet & Match, georganiseerd door de LEV groep is het contact gelegd tussen de Rabobank en Stichting De Noodkreet. Daaruit is een financiële donatie voortgevloeid waarmee wij een nieuwe printer hebben kunnen aanschaffen.

 

 

We zijn de Rabobank zeer erkentelijk voor deze donatie maar ook voor het vertrouwen dat ze in onze stichting stellen.

Wij danken ook Peter Zijdenbos van PC Fast.nl voor een deskundig advies.

 

 

Kom jij ons helpen?

 

people 2591673 640

Wil jij een verschil maken in het leven van kinderen en ouders die vastgelopen zijn in de jeugdhulpverlening? Dan zijn wij op zoek naar jou.
Stichting De Noodkreet is een onafhankelijke stichting die adviseert, bemiddelt en begeleiding biedt aan ouders en kinderen die het niet eens zijn met de visie van de hulpverlener of de aanpak van hun hulpvraag.
Wij zijn op zoek naar begeleiders die deze gezinnen begeleiden in het traject met diverse instanties. Je bent voor ouders en hun kinderen een steun in de rug, een klankbord en adviseur.
Je bereidt gesprekken tussen ouders en hulpverlening voor, je bent hierbij aanwezig en bespreekt deze met ouders na. Als begeleider ga je 1 of 2 gezinnen ondersteunen. Dit zal 5 tot 10 uur per week van je tijd vragen. Onze beroepskrachten en een team van collega cliëntbegeleiders  helpen je hier natuurlijk bij.
Ben je nieuwsgierig geworden naar het werken bij Stichting De Noodkreet? Raadpleeg dan hier de volledige vacature.

 


Maar wat is de definitie van cliëntondersteuning?
Cliëntondersteuning  is ondersteuning bij het maken van een keuze of het oplossen van een probleem, met als doel de regie van de burger en zijn omgeving te versterken .

Soms stijgen de problemen je boven het hoofd, je hebt het ene probleem nog niet opgelost of het volgende probleem dient zich aan. Je raakt het overzicht kwijt, je raakt in conflict of loopt helemaal vast. Op zulke momenten is het handig dat iemand met een verstandige kijk op de situatie en met begrip en respect voor jou met je meekijkt. Dat zo iemand samen met jou prioriteiten stelt, hulpvragen verheldert, oplossingen zoekt en bemiddelt in conflictsituaties. Dat is het werk van een Cliёntondersteuner.

Wie is er volgens jou  nog onafhankelijk?
Maar wat nu als er voor de Cliёntondersteuner financiële, politieke of andere gevestigde belangen meespelen? Dan is er geen sprake meer van iemand die handelt in jouw belang als cliënt? Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe ze deze onafhankelijkheid vorm moeten geven en de gemoederen lopen hoog op.
De Noodkreet is  ervan overtuigd dat er binnen elke organisatie oprechte en integere hulpverleners zijn die, ondanks hun duidelijke banden, vanuit cliëntperspectief onafhankelijk kunnen adviseren. Maar dat is niet wat onze cliënten als onafhankelijk ervaren en zeker niet in conflictsituaties.

Volgens onze visie is er maar één uitgangspunt als het gaat om de term onafhankelijkheid en dat is de visie van een cliënt.
Een organisatie moet niet haar eigen producten willen keuren. Marktwerking in de zorg, het organisatiebelang en de overlevingsdrang die daarmee gepaard gaat, scheppen ruimte voor een cultuur waarbij andere belangen dan het cliëntenbelang zichtbaar zijn voor iedereen. Dit maakt de ervaring van de cliënt het enige zuivere meetinstrument wat betreft onafhankelijkheid. Een conflictsituatie kan alleen opgelost worden door het vertrouwen te herstellen. Vertrouwen kun je nooit afdwingen. En zonder vertrouwen kun je niet samenwerken.

Voor het onderdeel (gedwongen) Jeugdzorg vervult De Noodkreet deze taak al sinds haar oprichting in 1998. Onze (ervaringsdeskundige) vrijwilligers investeren veel tijd om een conflictsituatie te veranderen in de samenwerking waar het kind recht op heeft. Tijdens dit proces komt er ruimte voor zelfreflectie, overzicht en duidelijkheid. Hierdoor neemt de intensiteit van de begeleiding gedurende het traject af en kan de ouder weer zelf zorg dragen voor het gezin en samen met de hulpverlening tot constructieve oplossingen komen.

De Noodkreet is benieuwd naar uw mening over onafhankelijkheid:

Kan en mag een Clientondersteuner  bij de leverancier van de gevraagde zorg werken?