VOER HIER UW SLOGAN IN


Op het moment dat ik met de gezinsvoogd niet meer verder konden samenwerken volgde het verzoek voor uithuisplaatsing. Mijn dochter werd dus de dupe van een ruzie tussen mij en de gezinsvoogd. Na een uitgebreide dossieranalyse kwam De Noodkreet tot de conclusie dat de redenen die BJZ gaf om een uithuisplaatsing te verantwoorden ernstig uit hun context getrokken waren. Bemiddelingsgesprekken met jeugdzorg leverde niet een wijziging van de koers op.
Met mij werd bekeken hoe ik mijn houding richting de hulpverlening kon wijzigen omdat dit mede de oorzaak van het probleem was. Tegelijk met mijn coaching  werden de bevindingen van De Noodkreet naar het gerechtshof gestuurd. Het hoger beroep had als gevolg dat het kind direct terug thuis geplaatst werd. Door De Noodkreet werd Een nieuwe gezinsvoogd aangevraagd zodat het oude zeer geen invloed meer zou hebben op haar nieuwe houding met de hulpverlening. Het gevolg hiervan was uiteindelijk  goede hulpverlening waarbij ik binnen zes maanden samen met BJZ gewerkt had naar het einde van de ondertoezichtstelling. Had ik De Noodkreet niet benadert zou het een langlopende strijd tussen mij  en de hulpverlening met een uit huis geplaatst kind het toekomstbeeld geweest zijn.
Ivanka v. ex client De Noodkreet