VOER HIER UW SLOGAN IN


Omdat wij  aangaven dat hun zoon zelf het meeste behoefte had aan een vertrouwenspersoon/cliëntondersteuner, zijn er een aantal gesprekken met hem gevoerd binnen de instantie. Volgens onze zoon zat het grootste probleem in de grote wisseling/verloop in personeel binnen de instantie. Met wisselende groepsleiding kwamen veel wisselende regels of interpretatie van de regels. Uit het dossier en eerder onderzoek bleek juist dat de jongen gebaat zou zijn bij zeer duidelijke structuur en duidelijke begrenzing.
Omdat er geen goed contact was tussen de jeugdhulpverlening en ons gezin, was er een groot gebrek aan vertrouwen en een meningsverschil over het te bewandelen pad. Onze wens was dat onze zoon weer thuis kwam wonen, maar vanwege de zorg voor onze andere kinderen bleken wij niet in staat om de zorg en de structuur te bieden die hij nodig had.
Omdat een gesloten jeugdzorgplaatsing vermoedelijk de problemen eerder groter zou maken dan kleiner, is met de jeugdhulpverlening bemiddeld om te komen tot een alternatief. Dat alternatief werd uiteindelijk gevonden na een familieberaad. Mijn broer en zijn vrouw bleken onze zoon graag te willen opvangen om zo de juiste structuur te gaan bieden.
Ondertussen is de situatie stabiel. Onze zoon verblijft bij zijn oom en tante, volgt onderwijs in hetzelfde dorp en maakt daar goede vorderingen. De jeugdhulpverlening heeft bij ons aangegeven de aflopende ondertoezichtstelling niet te gaan verlengen wanneer het zo blijft lopen.


Stefan en Mireille Bunders, ex clienten van De Noodkreet