VOER HIER UW SLOGAN IN


Na dossierstudie concludeerde De Noodkreet dat het gedrag van de kinderen paste binnen de omschrijving van gedragsstoornissen. Ook bleken deze signalen al eerder te zijn gezien door een speltherapeut en een leraar van school. Na twee gesprekken met de jeugdhulpverlening was ook de gecertificeerde instelling (GI) overtuigd van deze mogelijkheid en werd bij alle drie mijn kinderen een onderzoek afgenomen. Naar aanleiding van dat onderzoek werd uiteindelijk specialistische hulp ingezet. Er werd ook gekeken naar de communicatie tussen mij en mijn ex-man. In het belang van de kinderen wordt er tussen ons nu gecommuniceerd over hoe met de behandeling van onze kinderen om te gaan en hoe hierover met elkaar te communiceren. Hierna was er geen sprake meer van onenigheid rondom het te volgen pad tussen ons als ouders onderling en tussen mij  en de hulpverlening. De ondertoezichtstelling (OTS) werd na deze koerswijziging niet verlengd.