VOER HIER UW SLOGAN IN


Toen de kinderrechter een OTS (ondertoezichtstelling) uitsprak vanwege het niet communiceren tussen mij en mijn ex-partner, had ik  de hoop dat er naar mij geluisterd zou worden. Ik had een klacht bij De Noodkreet neergelged omdat ik niet betrokken werd in het hulpverleningstraject omdat ik geen gezag had.
De jeugdhulpverlening is door De Noodkreet op de rechten en plichten van vader gewezen. Het feit dat ik als vader geen gezag had, ontslaat de GI niet van de plicht de juridische mij te informeren en consulteren bij beslissingen en hulpverlening.
Momenteel word ik wel betrokken wordt bij de plannen van aanpak en dat er door de jeugdbescherming nu gekeken wordt naar hoe de omgangsregeling vormgegeven dient te worden.


Carlos S. Ex client van stichting De Noodkreet