VOER HIER UW SLOGAN IN

De moeder gaf aan een hoge druk op haar gezin te voelen. Een lang traject binnen de vrouwenopvang wilde ze niet meer, gezien haar eerdere ervaringen binnen zo’n traject. Desgevraagd gaf moeder aan binnen die eerdere opvang allerlei diagnoses aangemeten te hebben gekregen waar ze tot op heden nog last van had. Moeder vertelde geen enkele problemen van psychische aard te ervaren.
De onenigheid tussen moeder en de jeugdhulpverlening was ondertussen opgelopen tot een onvriendelijk conflict.
Het stabiliseren van deze situatie, opdat het niet verder uit de hand zou lopen, had voor De Noodkreet de prioriteit. Kinderen scheiden van het gezin, omdat de volwassenen onenigheid hebben over hoe welke hulpverlening vormgegeven moet worden, is voor alle betrokkenen een ramp.
Met moeder en de hulpverlening is gekeken naar alternatieven. Bemiddeling heeft opgeleverd dat moeder buiten de reguliere opvang een onderkomen mocht zoeken, hetgeen binnen het netwerk van De Noodkreet gerealiseerd kon worden. Ook werd binnen het tijdspad van haar tijdelijke verblijf een psychodiagnostisch onderzoek afgenomen bij een onafhankelijke psycholoog. Hieruit bleek dat moeder, anders dan de logische problemen waar ze momenteel mee te kampen had (geen eigen huis, stress door zorgen over de toekomst), geen persoonlijkheidsproblematiek had. Na een gesprek met de gemeente waar moeder tijdelijk haar onderkomen had, werd er een oplossing gezocht om het gezin permanent onder te brengen in de gemeente.


anoniem