VOER HIER UW SLOGAN IN

DRINGEND HULP NODIG?

Klik om door te gaan naar de contact pagina.

DE NOODKREET WIKI

 

Deze wiki is tot stand gekomen omdat in aanloop naar de transitie jeugdzorg (2014) het voortbestaan van De Noodkreet werd bedreigd. Enkele fondsen hebben zich daarom verenigd om te voorkomen dat de kennis en ervaring van De Noodkreet verloren zou gaan.

Klik om door te gaan naar de WIKI.

 

SLIDE 3
SLIDE 4
SLIDE 5

DRINGEND HULP?

OUDERS & JONGEREN

BEROEPSKRACHTEN

GEMEENTEN

WELKOM BIJ DE NOODKREET


Soms zit alles tegen en kun je het even niet alleen. Jeugdhulpverlening is voor veel jeugdigen en hun
ouders ingewikkeld en onoverzichtelijk. Misschien ben je het niet eens met de visie van je
hulpverlener of de aanpak van je hulpvraag! Hoe houd je zeggenschap en regie over je eigen leven en
dat van je kinderen?

logo2

 


WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn een onafhankelijke stichting die adviseert, bemiddelt en ondersteunt. Wij helpen ouders en kinderen, die vragen hebben of die zijn vastgelopen binnen de jeugdhulpverlening.

De Noodkreet handelt altijd oplossingsgericht en in het belang van het kind.

De Noodkreet werkt met ervaringsdeskundige vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden door professionals begeleid.

s333

 WAT DOEN WIJ

handen 1


De Noodkreet verstrekt informatie en advies, verzorgt trajectbegeleiding en signaleert knelpunten en trends in de jeugdzorg. Onderdeel van een ondersteuningstraject kan zijn: dossierstudie, waarheidsvinding, dossiervorming en het notuleren van bijeenkomsten. De Noodkreet biedt ondersteuning bij gesprekken en bemiddelt voor haar cliënten bij Bureau Jeugdzorg en voogdijinstellingen, de Raad voor de Kinderbescherming, zorgaanbieders, klachtencommissies, de advocatuur, de rechtbank en andere relevante instanties. Als mensen een beroep op De Noodkreet doen, dan bieden we altijd eerst een luisterend oor, vervolgens onderzoeken we het dossier op waarheid en op de gevolgde procedures. Daarna stellen we samen met de cliënt de hulpvraag vast en maken samen een plan van aanpak. Uitgangspunt is dat de cliënt vanuit eigen kracht de draad weer op kan pakken.

De Noodkreet vindt dat alle kinderen gelijke rechten hebben.

Op 20 november 1989 werd het Internationale Verdrag inzake de rechten van het kind door de Verenigde Naties aangenomen. Sinds de ondertekening in 1995 van het verdrag (het is dus nog een redelijk jong verdrag), is Nederland verplicht zich aan de afspraken van het Kinderrechtenverdrag te houden. De Noodkreet let er op dat ouders en verzorgers maar ook de jeugdhulpverlening zich aan deze kinderrechten houden.

VOOR WIE?


Iedereen die vragen of klachten heeft over de jeugdhulpverlening.

afbeeldingvoorwie
HISTORIE


De Noodkreet is in maart 1998 opgericht. Een aantal mensen kwam bij elkaar die elk op hun eigen manier te maken hadden gekregen met de problematiek van de jeugdzorg. Gedachten werden uitgewisseld, verdriet gedeeld, ervaringen besproken. Er gebeurde ook nog iets bijzonders. Een aantal van deze mensen vond dat het tijd werd om de krachten te bundelen. Gekeken werd hoe het anders zou kunnen, zodat anderen niet meer met dezelfde ervaringen te maken zouden krijgen.

De Noodkreet was geboren.


Inmiddels is De Noodkreet uitgegroeid tot een onafhankelijke, zelfstandige organisatie. De Noodkreet is een spreekbuis voor cliënten in de jeugdzorg waar terdege rekening mee wordt gehouden. De Noodkreet heeft haar waarde bewezen, kent de weg en kent de mensen.

 

DRINGEND HULP?

OUDERS & JONGEREN

BEROEPSKRACHTEN

GEMEENTEN