VOER HIER UW SLOGAN IN

Gaststuk: Betrek ouders bij hun kinderen

 

i286823014306484831. szw480h1280 Uithuisplaatsingen kunnen terecht en helpend zijn, maar zijn vaak niet waar een ouder naar streeft. Kind(eren) worden gescheiden van hun ouders en ouders van hun kinderen. Als je ouders en kinderen de optie zou bieden om bij elkaar te blijven wonen, bijvoorbeeld onder begeleiding, zouden zij deze optie waarschijnlijk nemen. Met intensieve begeleiding voor ouders om het beter of eventueel anders te leren doen kan de gezinssituatie verbeteren. Ik denk dan aan een soort gezinshuizen met leerprojecten en -trajecten als een soort opvoedkundige school. Hier zou de focus liggen op persoonlijke groei met een traject voor nazorg.


Echter is soms de situatie te complex en is een tijdelijke of langdurige uithuisplaatsing noodzakelijk. Soms kan het beroep op een pleeggezin juist rust bieden voor kinderen en ouders. De focus hierbij ligt dan altijd op de samenwerking met elkaar. Laat ouders regie houden, los van regels en beleid. Ouders blijven ouders. Als kind voel je je soms toch een vreemde eend in de bijt wanneer je opgroeit in een pleeggezin. Je voelt je niet eigen. Je mist je thuis, je ouders, je omgeving. Besef dat de meeste ouders het zelf ook liever anders gezien zouden hebben en nog een kans hadden willen krijgen. De meeste kinderen (uitzonderingen daargelaten) zouden ouders dan ook altijd nog een kans willen geven.


Het is goed dat er pleeggezinnen zijn, als zij een stabiele basis vormen voor pleegkinderen. Anderzijds is het, in mijn optiek, nog beter om meer in de gezinnen zelf hulp bieden wanneer dit nodig is. Het contact waarborgen tussen kind, ouder en eventueel pleeggezin hierbij is erg belangrijk. Er zou wekelijks contact kunnen zijn met de ouders, op deze manier kunnen ouders leren van de pleegouders. Hoe doen zij het? Hoe benaderen zij de kinderen? Zou er een soort van co-ouderschap kunnen plaatsvinden? Het samen volgen van een stappenplan, samen sterk. Het kind voelt dat de ouders niet op afstand zijn maar nabij. Andersom geldt dit natuurlijk ook. Werken middels een professioneel ontwikkelingsplan kan zeer zinvol zijn. Waar men aan doelen werkt, van tijd tot tijd evalueert en kijkt waarin vooruitgang wordt geboekt, daar wordt vooruitgang mee geboekt. Mediation/gezinscoaching kan hierbij zeer effectief zijn. Met altijd het besef: hoe meer instanties en personen erbij betrokken zijn, hoe complexer het vaak wordt.


Een leerzame start voor kinderen en ouders kan zijn om ouders uit te nodigen eens met een uitje mee te gaan met het pleeggezin. Zo voelen ouders zich betrokken en kan een eventueel aanwezig gevoel van ‘falen’ worden weggenomen. Ook hierin kan men in kleine stappen vooruitgang boeken. Met name de kinderen voelen hierbij de betrokkenheid van de ouders. Betrek ouders met hun kinderen samen, in pleeggezinnen, met regelmaat bij uitjes en andere activiteiten. Laat ouders betrokken zijn bij hun kinderen en andersom. Een pleeggezin moet een aanvulling zijn, geen invulling van het ouderschap. Focus op groei en ontwikkeling van ouders en gezinnen in plaats van focus op uithuisplaatsing en kinderen naar pleeggezinnen.

Door http://www.nicoleplantius.nl/ 

 


 

In vogelvlucht door 2017 met Stichting De Noodkreet

 

ScreenshotJaarlijks ziet Stichting De Noodkreet zo'n 200 tot 250 gezinnen die problemen hebben met de jeugd- of pleegzorg. Ook in 2017 heeft Stichting De Noodkreet weer veel ouders bijgestaan tijdens hun traject met hulpverlening. Als organisatie hebben we ook niet stilgestaan: De Noodkreet heeft de afgelopen 20 jaar veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van de ondersteuning en de samenwerking met alle partijen. Hierdoor worden we gezien als constructieve gesprekspartner van jeugdzorgwerkers, de wijkteams en de aanbieder van o.a. jeugdzorg en pleegzorg. Hieronder een beknopt overzicht van de ontwikkeling in het afgelopen jaar.

 

In maart 2017 is het project ´Houvast´ in samenwerking met Tilburg University afgesloten. Houvast is een methodiek waarbij bejegening van ouders door de hulpverlening centraal staat. Het project heeft een duidelijke insteek: een cliënt met een duidelijk overzicht van zijn situatie, de context en zijn hulpvraag, zal een betere communicatie en relatie met de hulpverlening hebben.

 

Het onderzoek voor project ‘Houvast’ heeft geleid tot een andere positie van De Noodkreet binnen het gedwongen kader jeugdzorg. De rol van De Noodkreet is verschoven van een ombudsfunctie naar meer empowerment en coaching van ouders.

 

In juni 2017 heeft de boekpresentatie van ‘Ouderschap zonder opvoederschap’, geschreven door Gé Haans, plaatsgevonden. Het boek geeft een stem aan een verwaarloosde groep binnen de jeugd- en pleegzorg: de ouders van het perspectief biedend geplaatste pleegkind.

 

Onze Jeugdzorg Wiki is uitgebreid met artikelen waarin moeilijke juridische procedures in makkelijk taalgebruik worden uitgelegd. Ook de online beveiliging in kader van de nieuwe wet GDPR (AVG) is afgerond.

 

In 2017 signaleren we veel verloop en wisselingen onder jeugdzorgwerkers, ouders zien vaak verschillende jeugdzorgwerkers. Stichting De Noodkreet pleit voor een volledig beeld van het gezin.

 

Per 1 augustus 2018 heeft De Noodkreet een nieuw onderkomen gevonden in het Con Brio gebouw. Dit is tot stand gekomen met hulp van de gemeente Helmond en Stichting Gehandicapten Overleg Helmond.

 

Op verzoek van Veilig Thuis is samen met Zorgbelang een presentatie gegeven aan de medewerkers van Veilig Thuis. Dit in het kader van bekendheid van Stichting de Noodkreet. De managers en beleidsadviseurs van alle Veilig Thuis organisaties in Noord-Brabant waren hierbij aanwezig.

 

Voor het inzien van het gehele jaar journaal van 2017, klik hier.

Na 20 jaar tijd voor iets nieuws: Stichting De Noodkreet wordt Ouders en Jeugdzorg

 

Misschien heb je het al voorbij zien komen op een van onze social media kanalen: wij gaan verhuizen! Stichting de Noodkreet verandert zijn naam in Stichting Ouders en Jeugdzorg. Wij gaan ook verhuizen naar een ander pand. Dit allemaal gaat samen met ons twintig jarig bestaan. Vanaf 1 augustus vinden deze veranderingen plaats en wij zijn erg enthousiast. In dit artikel vind je meer informatie over wat er voor jou verandert.

 

Een nieuw aanspreekpunt
Onze naamswijziging mag natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. Naar aanleiding van meerdere gesprekken met partners, cliënten en collega’s is er besloten om de naam van Stichting de Noodkreet te veranderen in Stichting Ouders en Jeugdzorg. Deze nieuwe naam staat in één lijn met waar Stichting Ouders en Jeugdzorg voor staat: een scherp oog voor de, vaak moeizame, samenwerking tussen ouders en jeugdzorg. Hierbij staat het kind nog steeds centraal. Aan wat we doen verandert dus niets, Stichting Ouders en Jeugdzorg blijft zich inzetten voor jou.

 

Zoals op onze website www.denoodkreet.nl (vanaf 1 augustus: www.oudersenjeugdzorg.nl) en social media kanalen te zien is, heeft Ouders en Jeugdzorg een nieuw uiterlijk. Dit uiterlijk is uiteraard in onze herkenbare groene stijl.

 

Een nieuw pand te Helmond
De naamsverandering gaat hand in hand met de verhuizing van Stichting Ouders en Jeugdzorg. Vele jaren hebben wij ons mogen inzetten vanaf de Wolfstraat in Helmond. Mede dankzij de steun van Woonpartners is de realisatie van onze nieuwe locatie waargemaakt.

 

Ons nieuwe adres is vanaf 1 augustus:

 

Braakse Bosdijk 2a
5703 HZ Helmond

 

Je kunt ons dus nog steeds vinden in Helmond. Benieuwd naar onze nieuwe locatie? Kom gerust even langs. Waarschijnlijk zijn wij nog wel bezig met de finishing touch van ons kantoor.

 

Heb jij je in het verleden ingezet voor Stichting Ouders en Jeugdzorg en ben je nog niet benaderd voor ons jubileumfeest? Stuur dan even een berichtje naar pvandeven@dnkprojecten.nl, zij zal je dan voorzien van de nodige informatie.

 

 

Dankzij de Rabobank een goed begin van 2018

 

PC fast

Tijdens de Meet & Match, georganiseerd door de LEV groep is het contact gelegd tussen de Rabobank en Stichting De Noodkreet. Daaruit is een financiële donatie voortgevloeid waarmee wij een nieuwe printer hebben kunnen aanschaffen.

 

 

We zijn de Rabobank zeer erkentelijk voor deze donatie maar ook voor het vertrouwen dat ze in onze stichting stellen.

Wij danken ook Peter Zijdenbos van PC Fast.nl voor een deskundig advies.

 

 

Kom jij ons helpen?

 

people 2591673 640

Wil jij een verschil maken in het leven van kinderen en ouders die vastgelopen zijn in de jeugdhulpverlening? Dan zijn wij op zoek naar jou.
Stichting De Noodkreet is een onafhankelijke stichting die adviseert, bemiddelt en begeleiding biedt aan ouders en kinderen die het niet eens zijn met de visie van de hulpverlener of de aanpak van hun hulpvraag.
Wij zijn op zoek naar begeleiders die deze gezinnen begeleiden in het traject met diverse instanties. Je bent voor ouders en hun kinderen een steun in de rug, een klankbord en adviseur.
Je bereidt gesprekken tussen ouders en hulpverlening voor, je bent hierbij aanwezig en bespreekt deze met ouders na. Als begeleider ga je 1 of 2 gezinnen ondersteunen. Dit zal 5 tot 10 uur per week van je tijd vragen. Onze beroepskrachten en een team van collega cliëntbegeleiders  helpen je hier natuurlijk bij.
Ben je nieuwsgierig geworden naar het werken bij Stichting De Noodkreet? Raadpleeg dan hier de volledige vacature.