VOER HIER UW SLOGAN IN

giphy2Een jonge moeder met twee kinderen doet een beroep op De Noodkreet nadat ze haar eigen huis heeft verlaten n.a.v. huiselijk geweld. Volgens de moeder kreeg ze van de jeugdbescherming de keus: naar een blijf-van-mijn-lijf-huis met haar kinderen, of in haar eigen woning blijven, maar dan zouden haar beide kinderen uit huis geplaatst worden.

Cosas que le debes decir un padre a su hija 18Ik vroeg om ondersteuning in gesprekken met de jeugdhulpverlening omdat ik slechts minimaal contact heeft met mijn dochtertje. Ik heb geen gezag omdat ik nooit getrouwd ben geweest. Ik was er  vanuit was gegaan dat ik bij het erkennen van mijn dochter automatisch ook het gezag zou krijgen.

spencerjpg ea3b7e2a1b6a8df6Wij vroegen de hulp van De Noodkreet  voor onze  zoon. Hij verblijft met een machtiging uithuisplaatsing in een instantie voor jongeren met een verstandelijke beperking. Hij was daar echter doodongelukkig en destijds  twijfelden wij of hij daar wel op de beste plaats zit.
Omdat de gedragsproblemen van onze zoon niet afnamen gedurende de plaatsing binnen de instelling, en hij  dreigde met weglopen, wilde de jeugdbescherming hem overplaatsen naar een instelling voor gesloten jeugdzorg. De reden? wij en onze  zoon werkten niet mee met de hulpverlening, daarbij kwam het argument dat wij geen emotionele toestemming aan hun zoon zouden geven om binnen de instelling te verblijven.
Vanwege het hoog opgelopen conflict was de jeugdhulpverlening voornemens een onderzoek tot ontheffen uit de ouderlijke macht aan te vragen.

originalEen moeder met drie kinderen meldt zich met de hulpvraag dat ze niet de juiste hulpverlening voor haar kinderen ontvangt.
Ik kreeg niet de hulpverlening die ik nodig had en had mij aangemeld bij De Noodkreet. Ik vertelde de cliëntondersteuner van De Noodkreet over de problematiek van mijn drie kinderen en wat  volgens mij de beste hulpverlening voor mijn gezin zou zijn. Die hulpverlening kreeg mijn gezin niet, want volgens de jeugdhulpverlening kwamen de problemen niet voort uit “kindeigen problematiek” maar lag het probleemgedrag aan het gebrek aan communicatie tussen mij en mijn ex man.

giphyIk kwam bij De Noodkreet nadat BJZ een machtiging uithuisplaatsing had gevraagd voor mijn dochter. De rechtbank had inmiddels het verzoek toegekend en ik  had hoger beroep ingesteld. Omdat een eerdere uithuisplaatsing mijn dochter geschaad had werd jeugdzorg verzocht te wachten met de uithuisplaatsing tot het hoger beroep. Jeugdzorg gaf hier geen gehoor aan en plaatste mijn dochter in een zorginstelling. De Noodkreet onderzocht de reden voor de uithuisplaatsing en kwam tot de conclusie dat er voornamelijk conflicten waren met de gezinsvoogd over omgang.